Home > Blossary: Pargindinės morfologijos ir žodžių darybos sąvokos
Šiame žodyne aptariamos ir trumpai paaiškinamos pagrindinės morfologijos ir žodžių darybos sąvokos, praversiačios ne tik filologijos studentui, bet ir bet kuriam, besidominčiam lingvistika.

Category: Languages

22 Terms

Created by: EgleK

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Compare Language

Tai morfologinis darinio požymis, skiriantis jį nuo pamatinio žodžio. Darybos priemonė darinyje gali būti viena pati, tačiau dažniau jų yra keletas iš karto; pastaraisiais atvejais tik viena darybos ...

Domain: Language; Category: Linguistics

Tai tokia neatsitiktinė žodžio reikšmės ir jo raiškos sąsaja, kai reikšmė turi atramą darinio sandaroje. Darybiškai motyvuotais žodžiais (pvz., „druskinė", „kepalas"), skirtingai nuo nemotyvuotų ...

Domain: Language; Category: Linguistics

Tai žodžio darybos priemonių* visuma. Dėl darybos opozicijos* darinio sandara yra dvinarė: darybos formantas joje išsiskiria kaip skirtingoji darinio dalis (diferencijuojamasis narys) šalia darybos ...

Domain: Language; Category: Linguistics

Tai morfeminio žodžių su(si)darymo atmaina, kurią lemia darybos formanto* pobūdis. Lietuvių kalbos žodžių daryboje skiriami keturi pagrindiniai: 1) prefiksacija – priešdėlių vediniai, 2) ...

Domain: Language; Category: Linguistics

Tai nešakninė morfema, turinti žodžių darybos funkciją. Skiriama nuo kaitybos afikso*. Su darybos afiksu sudaromi žodžiai iš kitų žodžių. Lietuvių kalbos žodžių daryboje reiškiasi trys darybos afiksų ...

Domain: Language; Category: Linguistics

Kaitybos afiksas suteikia šakninėms morfemoms (žodžių šaknims) tam tikrų gramatinių reikšmių*, bet nekeičia jų leksinės reikšmės*. Tuo jis skiriasi nuo darybos afikso*. Lietuvių kalboje labiausiai ...

Domain: Language; Category: Linguistics

Tai kiekviena reikšminė žodžio dalis (morfema*), išskyrus šaknį (pvz., priešdėlis, priesaga, galūnė, intarpas). Afiksas vartojamas tik susietas su šakninėmis morfemomis. Skiriami žodžių darybos ir ...

Domain: Language; Category: Linguistics

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Skelbti  
Other Languages Blossarys

The terms used in the Tunisian Arabic is non ...

Category: Languages

By: perledelune

For other uses, see Concept (disambiguation). Conc ...

Category: Languages

By: zhangbaican

Glossário bilíngue inglês/português com os termos ...

Category: Languages

By: lucianocarr

Welcome to Multicursos Monterrey's Glossaries. We ...

Category: Languages

By: spanishlistening


© 2024 CSOFT International, Ltd.